Veel informatie is te vinden op de website van basisschool De Buitenkans (www.debuitenkans.frl) 

Wie zijn wij?
Als initiatiefnemers hebben we de droom om een mooie uitdagende plek te bieden aan kinderen van 4-12 jaar. De Buitenkans bestaat al 10 jaar voor kinderen van 0-4 jaar. Vanuit deze ervaring gaan we verder bouwen aan basisonderwijs.

Wat willen wij?
Basisschool De Buitenkans is opgezet met als doel een omgeving creëren waarin kinderen zich ontwikkelen tot volwaardige en waardevolle deelnemers aan de maatschappij.
We gaan uit van het competente kind dat zelf in staat is om zijn leerproces en ontwikkeling te ontwerpen en te beschermen.
Hoge betrokkenheid hierbij van ons als begeleiders, ouders en de omgeving is daarbij belangrijk.

Wij bieden je kind: Een wereld om te leren en ontdekken.

Waar vindt u ons?
Basisschool De Buitenkans is met de gemeente Heerenveen in gesprek over de huisvesting die de gemeente voor ons aan het zoeken is. We werken samen met kindercentrum Villa De Buitenkans gevestigd aan Burgemeester Falkenaweg 44, Heerenveen. Het zou mooi zijn als de school dichtbij De Villa is met veel buitenruimte om onze kernwaarden goed tot uiting te kunnen laten komen.

Basisonderwijs
Onze school is geïnspireerd door de pedagogiek van Reggio Emilia. We gaan uit van de honderd talen, manieren van denken, spelen en spreken van kinderen. We zien dat ieder kind in staat is zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken en zich op zijn eigen tempo te ontwikkelen. Ook weten we dat kinderen leren van elkaar, een rijke leeromgeving en een volwassene als begeleider. De Diana school in Reggio Emilia Italië, is door Newsweek uitgeroepen tot één van de beste scholen ter wereld. 

Waar staan wij voor?
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en hebben veel vragen waar ze antwoorden op zoeken. Ze zijn continu aan het leren en aan het ontdekken en ontwikkelen. Kinderen stellen hun hypotheses van de wereld continu bij. Wij laten ons leiden door wat de kinderen willen leren vanuit hun interesses en betrokkenheid. We vinden het belangrijk om de kinderen de ruimte te geven om te leren leren. Een vaardigheid waar ze de rest van hun leven profijt van zullen hebben.  

Portfolio's
We werken dagelijks aan individuele portfolio’s waar samen met, voor en door de kinderen wordt bijgehouden wat ze leren en aan welke kerndoelen gewerkt is. Ons leerlingvolgsysteem is Spectrovita.

Vernieuwend onderwijs
Kennis, ervaring, de literatuur en voorbeeldscholen uit de hele wereld geven ons de zekerheid ons onderwijs op deze manier te organiseren. We blijven nieuwsgierig, kritisch en onze aanpak bijstellen. Heeft u vragen, stel ze gerust! Daar kunnen wij alleen maar van leren.

Kernwaarden van ons onderwijs
•Kinderen staan centraal;
Kinderen leren van elkaar, een rijke leeromgeving en de volwassene als begeleider;
Ieder kind is competent;
Honderd talen van het kind;
Vakleerkrachten en mentoren;
Thematisch werken vanuit een onderzoekende houding;
Documenteren, portfolio’s;
Kerndoelen basisonderwijs;
Voor ieder kind toegankelijk;
Kleinschalig, professioneel, samen;
Groen, duurzaam, ecologisch;
Vriendschap, welbevinden en betrokkenheid.

Honderd talen van het kind
Een kind heeft honderd talen…
Honderd gedachten…
Honderd manieren van denken…
Van spelen van spreken…
Honderd, altijd weer honderd…
Manieren van luisteren…
Verwonderen en liefhebben…
Honderd vreugden…
Om te zingen…
En te begrijpen…
Honderd werelden om te ontdekken…
Honderd werelden om te verzinnen…
Honderd werelden om te dromen…

Praktisch
We zijn 50 weken per jaar open op werkdagen van 7:30 tot 18:30. Tijdens de verlengde schooldag wordt het eten en drinken verzorgd. Zwemles, diverse sporten, muziek-, drama- en kooklessen worden vanuit school georganiseerd. Aanmelden kan via onze website. www.debuitenkans.frl

  

  

Agenda

Social media

Villa De Buitenkans op social media:

   Facebook   YouTue