Anita de Boer (Pedagogisch medewerker)

Anke de Vries (Kunstenaar en pedagigisch medewerker)
Binar Amin - Kaka (Pedagogisch medewerker)
Diana Potma (Pedagogisch medewerker)
Femke Rinsma-Dijkstra (
Eigenaar/coördinatie)
Gonnie (Pedagogisch medewerker)
Henny van der Wal (Pedagogisch medewerker)
Hinke Strien (Muziekdocent en pedagogisch medewerker)
Jantien Alma (Pedagogisch medewerker)
Judith Wobma (Fundament)
Linda van der Meulen - Kroes (Pedagoog)
Lysanne de Vries (Pedagogisch medewerker)
Margriet Plantinga - Bultsma (Pedagogisch medewerker)
Marieke Lenes (Pedagogisch medewerker)
Mirjam Monderman (Pedagogisch medewerker)
Nynke de Vries (Pedagogisch medewerker)
Robin Rinsma (Administratie)
Theo Rinsma (IT, klussen)

Ons team is een mix van talenten. We proberen zo goed mogelijk in te spelen op de (ontwikkelings-)behoeften van onze kinderen. Ieder van ons is getraind in het kijken en luisteren naar kinderen. Wat hebben ze nodig, wat vragen ze van ons, wanneer moet ik ingrijpen, hoe lang kan ik dit laten gaan? Deze vragen staan centraal in onze werkwijze.

We werken met vaste medewerkers op de diverse groepen.

Om kwaliteit en continuïteit binnen Villa de Buitenkans te kunnen garanderen wordt er gewerkt met gediplomeerde pedagogisch medewerkers die in het bezit zijn van een Verklaring omtrent gedrag (VOG). Personeel wordt gehonoreerd volgens de CAO Kinderopvang. Er zijn functie- en taakomschrijvingen van de diverse functies vastgelegd. De pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van minimaal een SPW 3 MBO-diploma. Wij hebben meerdere pedagogisch medewerkers met een HBO-diploma in dienst en daarnaast krijgen we ondersteuning van onze pedagoog.

Pedagogisch medewerkers worden door ons in de mogelijkheid gesteld om door middel van studiereizen inspiratie op te doen bij voorscholen die al lange periode een voorbeeldfunctie in onze pedagogiek hebben.

Naast de gediplomeerde pedagogisch medewerkers wordt er bieden wij stagiaires de mogelijkheid om de passende werkervaring op te doen. Wij hebben stageplaatsen beschikbaar op verschillende niveaus van MBO-2 tot HBO. Stagiaires zijn boventallig en werken altijd onder toezicht/ verantwoordelijkheid van de aanwezige Pedagogisch Medewerkers.

Alle personeel van Villa de Buitenkans hanteert in principe het Algemeen Beschaafd Nederlands als voertaal. Op verzoek van ouders is het mogelijk dat Friestalige pedagogisch medewerkers met uw kind Fries praat. Elke pedagogisch medewerker kan minimaal Fries verstaan.

Agenda

Social media

Villa De Buitenkans op social media:

   Facebook   YouTue