Inspectierapporten GGD:

2017 september Villa De Buitenkans KDV (inspectierapport 2017)

2016 februari Villa De Buitenkans KDV (hier) en BSO (hier). Update 2016 juli: alles akkoord, geen handhaving meer door gemeente.

 

2014 december Villa De Buitenkans BSO (hier).

2014 februari Villa De Buitenkans KDV (hier), en aanvulling (hier)
2014 februari Villa De Buitenkans BSO (hier)

2013 Honk, Klik hier om deze in te zien.

2016 maart Villa De Buitenkans KDV Drompeltsje (hier).
2016 mei    Villa De Buitenkans KDV Drompeltsje (hier).

Jaarverslag klachtenregeling:

2015 ouder (hier).
2015 oudercommissie (hier).
2014 ouder (hier).
2014 oudercommissie (hier).

Agenda

Social media

Villa De Buitenkans op social media:

   Facebook   YouTue