Iedereen mag er zijn...

 

Villa de Buitenkans laat zich wat betreft haar visie op menszijn, de ontwikkeling van kinderen en opvoeden, inspireren door de pedagogiek van Reggio Emilia.

 

De herkomst van de pedagogiek van Reggio Emilia

 

De pedagogiek van Reggio Emilia is afkomstig uit Italië. Reggio Emilia is een klein plaatsje in de streek Emilia Romagna in het noorden van Italië. Van oudsher was de streek Emilia Romagna een communistisch bolwerk. Tijdens de oogst vingen ouders elkaars kinderen op.
Na de tweede wereldoorlog en de overheersing van het fascisme kraakten ouders een pand om daarin een school voor hun jonge kinderen te stichten, onafhankelijk van de kerk.
 De opbouw van de maatschappij moest beginnen bij het onderwijs aan kinderen. Het moest een school worden die hun kinderen zou leren om zelf kritisch na te denken. De oorlog had immers laten zien wat er gebeurt als je kinderen enkel opvoedt om te gehoorzamen.
Om er een echte school van te maken werd de onderwijzer Loris Malaguzzi in de arm genomen. Hij verdiepte zich in vele pedagogische visies, maar vond niet een die helemaal aansloot op het onderwijs aan het jonge kind.

Geïnspireerd door verschillende visies, zijn eigen ideeën en de praktijk ontwikkelde hij een eigen pedagogiek, de pedagogiek van Reggio Emilia. In deze pedagogiek ligt de nadruk op wat kinderen kunnen en zijn en niet op wat ze nog niet kunnen en zijn. Men vertrouwt er op dat kinderen alles in huis hebben om zichzelf en de wereld te leren kennen. Dit vertrouwen slaat over op de kinderen.


Uitgangspunten van de pedagogiek van Reggio Emilia als onderdeel van onze visie

 

In de pedagogiek van Reggio Emilia worden verschillen als een rijkdom gezien. Elk kind, ieder mens, moet zich in honderd talen kunnen (leren)uiten. Het is aan ons, de volwassenen, om de kinderenmet zo veel mogelijk talen in aanraking te brengen door (samen met hen) te bewegen, kleien, knutselen, tekenen, zingen, lezen ….. en door goed naar hen te luisteren. Alleen dan kan elk kind het beste van zichzelf laten zien.

 

De pedagogiek van Reggio Emilia gaat ook uit van het competente kind, een kind dat alles in huis heeft om zichzelf en de wereld te leren kennen. Dit betekent niet dat het kind alles al kan, maar dat het alle instrumenten in huis heeft om zichzelf en de wereld te leren kennen. Dit kindbeeld staat dus recht tegenover het (door vele gehanteerde) beeld dat een kind zwak is en daarom bescherming nodig heeft. Kinderen zijn nieuwsgierig, willen graag leren en zich ontwikkelen, een kind wil niet onderwezen worden, maar uitgedaagd tot leren.

Dit uitgangspunt geeft ons de opdracht om ervoor te zorgen dat elk kind competent kan zijn, kan ervaren wat hij zelf kan en wil. Dit houdt in dat we moeten zorgen dat kinderen waar mogelijk zelf kunnen eten, zichzelf aan kunnen kleden, zelf naar buiten kunnen gaan, zelf hun handen kunnen wassen, zelf speelgoed of ander materiaal kunnen pakken…

 

Een ander belangrijk uitgangspunt van Reggio Emilia is ‘respect’. Om vanuit het kind te kunnen werken, moeten pedagogisch medewerkers oog hebben voor de eigen, unieke wijze waarop het kind zich ontwikkelt en hem hierin respecteren.

Om te weten waar het kind behoefte aan heeft, wat hij van ons vraagt, zullen we heel goed naar hem moeten kijken en luisteren. We proberen dit luisteren zichtbaar te maken door middel van (pedagogische) documentatie in de vorm van foto’s, videobeelden, een geschreven logboek, een boek vol herinneringen…

                                             

Binnen Villa de Buitenkans gaan we er vanuit dat iedereen, honderd verschillende manier heeft om te laten zien wat hij wil. Het is aan ons om naar de kinderen te luisteren in 100 talen. Alleen door te kijken naar een kind kunnen we hem leren kennen en zo begeleiden in zijn ontwikkeling.

 

Naast het luisteren naar de 100 talen die het kind heeft om te laten zien wie hij is en wat hij kan, zien wij het als een uitdaging om het kind met zo veel mogelijk talen in aanraking te brengen. Dat wil zeggen dat wij er naar streven het kind te omringen met honderd verschillende soorten muziek, honderd verschillende creatieve materialen, honderd schatten, honderd speelmaterialen...

Een kind heeft honderd talen

honderd gedachten

honderd manieren van denken

van spelen van spreken

honderd, altijd weer honderd

manieren van luisteren

verwonderen en liefhebben

honderd vreugden

om te zingen

en te begrijpen

honderd werelden om te ontdekken

honderd werelden om te verzinnen

honderd werelden om te dromen

 

 

Klik hier voor meer informatie over 100 talen.

 

Klik hier voor artikel honderd talen in Heerenveen bij de Buitenkans!

 

Agenda

Social media

Villa De Buitenkans op social media:

   Facebook   YouTue