In ons dagelijks handelen, laten we ons zo veel mogelijk leiden door de individuele wensen en behoeften van de kinderen. Op de babygroep volgen we het dagritme van thuis. Per groep wisselt het dagritme dus sterk, maar in ons dagritme zijn de volgende vaste momenten te onderscheiden:

 

7.30 – 9.00     De kinderen worden gebracht,                                                  overdracht tussen pedagogisch                                                   medewerkers en ouders

 

± 9.00             We starten met een gezamenlijk moment (in de kring) waar kort wordt stil gestaan bij alle kinderen en de dag die komen gaat.  Daarna wordt fruit gegeten (voor de jongste kinderen geldt; voeden en slapen op verzoek en/of volgens ritme van thuis).

 

± 9.30             We starten met activiteiten, spel of gaan naar buiten. Ondertussen wordt er een verschoonronde gehouden.

 

± 11.30           Wanneer de kinderen er aan toe zijn worden de tafels gedekt (samen met de kinderen) en na het handen wassen gaan de we gezamenlijk brood eten. We stimuleren de kinderen om zelf hun brood te smeren en helpen waar nodig.

 

± 12.30           We bieden na het eten een vast rustmoment aan, met een rustig muziekje, boekje, puzzelen, tekenen etc… De kinderen die alleen de ochtend komen worden rond deze tijd opgehaald. En we kinderen die overdag slapen worden volgens het ritme van thuis op bed gebracht.

 

± 14.00            Na het rustmoment is het tijd voor wat drinken met een soepstengel of een koekje. Daarna worden er activiteiten aangeboden, spelen de kinderen in de groepsruimtes en/of gaan we naar buiten.

 

± 16.00            Rond vier uur bieden we opnieuw wat drinken aan.  En vanaf half vijf worden de eerste kinderen weer opgehaald en vindt er opnieuw overdracht tussen de pedagogisch medewerkers en ouders plaats. Naast de mondelinge overdracht hangt er op iedere groep een dagverslag met foto’s en verhalen over deze dag!

 

Agenda

Social media

Villa De Buitenkans op social media:

   Facebook   YouTue