Villa de Buitenkans is een kleinschalig, gerenommeerd  kindercentrum gelegen in het centrum van Heerenveen. In 2008 werden wij bekroond met de landelijke titel "Beste kinderopvang van het jaar". Wij laten ons inspireren door de pedagogiek van Reggio Emilia. Wij maken gebruik van horizontale groepen waarbij de ruimtes zijn ingericht op basis van de leeftijd van de kinderen. Ons personeel is goed opgeleid en ervaren.  Mede door ons prachtige atelier en uitdagende tuin bieden we u en uw kinderen een bijzondere locatie.

Ons uitgangspunt is dat elk kind in staat moet worden gesteld om het beste van zichzelf te laten zien. De belangrijkste voorwaarde om bij de Buitenkans te kunnen werken is de intentie om op deze manier naar kinderen te kijken. Naast het inrichten van een rijke omgeving hebben we de afgelopen jaren geëxperimenteerd met verschillende vormen van documentatie. We observeren de kinderen door het kijken naar welbevinden en betrokkenheid.

We werken vanuit een vaste structuur als fundament onder de organisatie. We streven naar het aanbieden van verschillende ervaringen, activiteiten en (langlopende) projecten. Op duurzame wijze met waar mogelijk biologische voeding werken we samen aan een mooie toekomst.

Uit respect voor dieren zijn wij een vegetarisch kindercentrum, dit betekent dat er binnen ons kindercentrum geen vleeswaren op het menu staan. Wij vragen de ouders hier rekening mee te houden bij bijvoorbeeld traktaties van hun kinderen.

Het uitgangspunt van ons kindercentrum is dat kinderen in de tijd dat ze op het kindercentrum zijn gezond eten. Over wat gezond eten is zullen de meningen misschien verschillen. Het kindercentrum zorgt voor (zoveel mogelijk biologisch) drinken, brood, beleg, crackers en vers fruit. Soms krijgen kinderen tussendoortjes, bijvoorbeeld een soepstengel of rozijntjes.

Als kinderen een voedselallergie of -intolerantie hebben, een dieet volgen of vanwege geloofsovertuiging bepaalde voedingsmiddelen niet mogen hebben, kan dit aan de pedagogisch medewerker worden doorgegeven. Deze zal er zorgvuldig op toezien dat die kinderen alleen die dingen eten en drinken die ook echt mogen.

Nog steeds werken we dagelijks aan het vaststellen en bijsturen van onze praktijk. Alleen zo slagen we er in om nieuwe ouders en kinderen mee te nemen op onze reis. Daarnaast organiseren we zo veel mogelijk ontmoetingen tussen pedagogisch medewerkers, ouders, en onze pedagoog. In deze ontmoetingen plannen we ons aanbod en proberen we met elkaar nieuwe paden te betreden en grijpen we terug op de intenties van onze manier van werken.

Agenda

Social media

Villa De Buitenkans op social media:

   Facebook   YouTue